KKS Astra Krotoszyn - strona oficjalna

Strona klubowa

 • Aktualności:
 • 2019-06-12 Nowy sponsor!!!
 • 2019-05-10 Gramy z liderem.
 • 2019-04-21 Wesołych Świąt
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Piast Czekanów - Tur 1921 Turek 6:3
 • Stal Pleszew - Biały Orzeł Koźmin Wlkp 6:1
 • Zieloni Koźminek - SKP Słupca 2:3
 • Wilki Wilczyn - Raszkowianka Raszków 1:0
 • GKS Sompolno - Astra Krotoszyn 2:3
 • Tulisia Tuliszków - Odolanovia Odolanów 0:5
 • Piast Kobylin - Victoria Ostrzeszów 2:5
 • Orzeł Mroczeń - Polonus Kazimierz Biskupi 6:2
 •        

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

Astra KrotoszynWarta Poznań
Astra Krotoszyn 2:1 Warta Poznań
2019-06-22, 17:00:00
KROTOSZYN ul. Sportowa 1
     
mecz towarzyski

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
Piast Czekanów 6:3 Tur 1921 Turek
Stal Pleszew 6:1 Biały Orzeł Koźmin Wlkp
Zieloni Koźminek 2:3 SKP Słupca
Wilki Wilczyn 1:0 Raszkowianka Raszków
GKS Sompolno 2:3 Astra Krotoszyn
Tulisia Tuliszków 0:5 Odolanovia Odolanów
Piast Kobylin 2:5 Victoria Ostrzeszów
Orzeł Mroczeń 6:2 Polonus Kazimierz Biskupi

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 • autor: mrmarian, 2019-03-18 18:17

Zarząd Krotoszyńskiego Klubu Sportowego ASTRA zawiadamia członków klubu, iż 29 marca 2019 r. o godz. 18:30 - I termin (18.45 - II termin) w restauracji CRISTAL przy ul. Witosa w Krotoszynie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW KROTOSZYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTRA W KROTOSZYNIE

 

 

Zarząd Krotoszyńskiego Klubu Sportowego ASTRA zawiadamia członków klubu, iż 29 marca 2019 r. o godz. 18:30 - I termin (18.45 - II termin) w restauracji CRISTAL przy ul. Witosa w Krotoszynie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego powitanie przybyłych gości.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

a) mandatowo - skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

6. Rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2015-2019 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności zebrania.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  za mijający okres.

12. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Klubu.

13. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.

14. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

15. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KROTOSZYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTRA W DNIU 29 MARCA 2019 r.
I. ZASADY OGÓLNE

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krotoszyńskiego Klubu Sportowego ASTRA zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Krotoszyńskiego Klubu Sportowego ASTRA

 

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU

 1. Zarząd klubu informuje Członków Klubu o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie  zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.astrakrotoszyn1929.futbolowo.ploraz poprzez umieszczenie informacji w mediach społecznościowych.
 2. Udział w Walnym Zebraniu biorą
  1. z głosem stanowiącym Członkowie Klubu .
  2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. WZ odbywa się 29 marca 2019 r o godz. 18:30 - I termin (18.45 - II termin) w restauracji CRISTAL przy ul . Witosa w Krotoszynie

2. Obrady WZ otwiera Prezes Klubu.

3. Do kierowania pracami WZ  na wniosek Prezesa  powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:

a) kieruje obradami WZ,

b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,

c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,

d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,

e) zarządza głosowanie.

4.Na wniosek Prezesa  powołuje się Protokolanta obrad.

5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad.

6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

 

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

 1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 2 osób.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób.
 3. Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.
 4. Zadania Komisji :

a] Mandatowo-Skrutacyjna - stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,

b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.

5. Udział w dyskusji.

a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji,

b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,

c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

 

V. ZASADY WYBORÓW

 1. Zarząd liczy 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 członków.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje statut klubu
   i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie tajne przez złożenie kart do urny wyborczej.
 6. Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 8. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.
 9. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka.

 

VI.  INNE USTALENIA

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga

Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Krotoszynskiego Klubu Sportowego ASTRA

2. Przebieg zebrania jest protokołowany.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant  Walnego Zebrania.

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

 

 

Za Zarząd Klubu

Prezes

Grzegorz Wiertlewski


 • Komentarzy [2]
 • czytano: [897]
 

autor: ~carange 2019-04-02 11:51:17

avatar Jest nowy prezes kto kierownikiem zespołu ??


autor: ~kibic. 2019-04-16 12:21:53

avatar Prawdopodomnie ma zostać Paweł Krystek.


Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Losowa galeria

Stal - Astra
Ładowanie...

Reklama

Sport.pl

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 5 gości

dzisiaj: 321, wczoraj: 419
ogółem: 2 263 346

statystyki szczegółowe